Leveringscondities

Transportkosten:

Wij gebruiken DPD/Post.nl voor de levering aan huis in België/Nederland.
De transport -en verpakkingskost voor levering in België is 14 €.  Voor Nederland is dit 16 €. 
Wij leveren gratis in België bij een bestelling vanaf 200 €, gratis in Nederland vanaf 251 €.

 Leveringscondities

1. Transportkosten

Binnen België: bij aankopen tot 200 € is de transportkost 14€. Wij leveren gratis in België vanaf 200 €.

Voor leveringen in Nederland is de transportkost 16  voor aankopen tot 250 . Wij leveren gratis in Nederland vanaf een bestelling van 251.

2. Transportrisico
De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de Klant aan ons is verstrekt, door TEZAURO als goed huisvader/koopman bepaald. Levering gebeurt normaal gezien door Bpost. Eventuele specifieke wensen van de Klant inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de Klant verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
Vanaf het moment van levering is het gekochte voor risico van de Klant. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

3. Afleveringsadres
De bestelling wordt slechts geleverd na een wederzijdse afspraak en bevestiging. Er dient iemand aanwezig te zijn om de bestelling in ontvangst te nemen.
Leveringen geschieden op het leveringsadres die door de Klant opgegeven is in zijn bestelling. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten (bijvoorbeeld de kost van het heropsturen van de goederen). In geval van fouten in de adresgegevens van de bestemmeling, kan TEZAURO in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

4. Leveringstermijn
TEZAURO verbindt er zich toe uw bestelling te leveren binnen de 7 werkdagen na ontvangst van betaling, indien alle producten voorradig zijn, tenzij anders is overeengekomen. In geval van uitputting (totaal, gedeeltelijk of tijdelijk) van de bestelde goederen zal TEZAURO u op de hoogte stellen van de exacte status van uw bestelling. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, tenzij anders is overeengekomen. Eventuele vertragingen in de leveringen geven de koper geen recht om zijn koop te annuleren of de goederen te weigeren en zullen in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
Gevallen van overmacht waardoor de verkoper ontheven wordt van zijn leveringsverplichting, zijn: oorlog, oproer, brand, staking, ongevallen en onmogelijkheid tot bevoorrading. In dat geval wordt de Klant wel terugbetaald.

Trustpilot